ZZP advies

De DAMD geeft ZZP advies en ondersteuning.

Dit omdat veel Animatoren, 3D Artists, VFX Artists en Motion Designers vaak ZZP’ers zijn. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de opdrachten, de uitvoering, de administratie en je bent zelf aansprakelijk. In tegenstelling tot een werknemer in loondienst moet je als ZZP’er zelf zorgen voor je tarieven, studioruimte, innen van facturen, verzekeringen voor jouw zelfstandige beroepspraktijk, de opbouw van een financiële reserve voor zakelijke tegenslagen, ziekte, vakanties etc…

Wat doet de DAMD voor jou als ZZP’er?

In Den Haag lobbyen we voor jou. En als het nodig is samen met andere belangenorganisaties uit de kunstensector en met ZZP organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recente acties tegen afschaffing van de zelfstandigenaftrek, verhoging van de Btw en de invoering van het nieuwe auteurscontractenrecht. Met het verdwijnen van de VAR bijvoorbeeld is het gevaar voor verkapte loondienst niet verdwenen en zal er waarschijnlijk nog veel op en neer gereisd moeten worden naar Den Haag.

Daarnaast biedt DAMD een uitgebreid pakket aan

  • Incassoservice en rechtsbijstand: bij inning achterstallige facturen en problemen met opdrachtgevers.
  • Juridische en zakelijke screening van, internet-, uitgave-, management-, distributie- en licentiecontracten. Advies bij onderhandelingen met opdrachtgevers, productiemaatschappijen, distributeurs, managers, agencies etc.
  • Advies op maat: bij de opzet van een zelfstandige beroepspraktijk, over belastingen, rechtsvorm en  het bepalen van je tarieven, auteurs- en naburig recht, (online) promotie en verkoop van je producten, het aanvragen van (project)subsidies etc.
  • Voorbeeldcontracten die je naar eigen wens aan kunt passen en daarna door ons gratis kunt laten screenen. Voorbeeldcontracten voor opdrachten.
  • Actuele informatie: over alles wat voor je zelfstandige beroepspraktijk van belang is via de DAMD-site, e-mail nieuwsbrieven en uitwisseling van ervaringen met vakgenoten tijdens netwerk bijeenkomsten.
  • Voordelige verzekeringen: van je apparatuur. Een zeer voordelige autoverzekering,  een combi-aansprakelijkheidsverzekering voor privé en beroepsuitoefening en een uitstekende ziektekostenverzekering.
  • Zakelijk: goede en goedkope facturering service.
  • Cursussen en informatie op vele gebieden zoals de jaarlijkse workshops.
  • Als je naast je zelfstandig ondernemerschap ook in loondienst werkzaam bent, kun je gratis advies krijgen op het gebied van werk en inkomen.

[Onder Downloads vindt je artikelen en brochures over diverse onderwerpen die voor ZZP’ers van belang zijn.]