Resultaten DAMD-enquête #1

Hoeveel animatie-/VFX professionals heeft voorziening voor oudedag?

52% van de animatie-/VFX-professionals heeft geen voorziening voor de oudedag. Een klein deel daarvan betreft werknemers waarvan de werkgever geen pensioenvoorziening heeft. 1/3 van de zzp’ers geeft aan wel iets opzij te leggen. 

Service

Als lid van DAMD/Kunstenbond kun je een afspraak maken voor bedrijfskundig advies. We kunnen je adviseren wat je het beste kunt doen als het om een voorziening voor je oudedag gaat.

Expertise

We hebben de hoogleraar J.A. van den Born gevraagd onderzoek te doen naar hoe een pensioenregeling voor zzp’ers eruit zou moeten zien. Het rapport kun je hier lezen.

Belangenbehartiging

  1. Wij hebben als DAMD/Kunstenbond voor gepleit dat jij je als DAMD-lid voor de pilot kunt aanmelden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om te weten per wanneer DAMD-leden die zzp’er zijn pensioen kunnen opbouwen onder dezelfde gunstige voorwaarden als werknemers dit kunnen.
  2. Als DAMD/Kunstenbond zijn we als enige vertegenwoordigers namens werkenden actief betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve pilot project bij PfZW, een van de twee grootste pensioenfondsen, voor pensioen voor zzp’ers. Onze inzet op de pensioenpilot is in het kader van de mede door ons ontwikkelde Arbeidsmarktagenda (een sectorbrede agenda om de positie van werkenden te verbeteren). *Dit zzp-pensioen is een doorbraak in pensioenland!*
  3. Als DAMD/Kunstenbond lid kun je zelf ook meepraten en invloed uitoefenen.
  4. En hoe meer leden hoe meer invloed de Kunstenbond namens ons allemaal heeft.
  5. Kunstenbond heeft invloed op de landelijke discussie over de invulling van het Pensioenakkoord. We richten ons vooral ook op de toegankelijkheid van komende regelingen voor zzp’ers en werkenden waarbij hun werkgever geen pensioenvoorziening heeft.

Dit vind je misschien ook leuk...