Algemene voorwaarden

We hebben gemerkt dat animatoren de Algemene voorwaarden van elkaar kopieerden zonder enige juridische kennis. Dat men geen juridische kennis heeft is het probleem niet, maar wel het klakkeloos overnemen van een wel belangrijk document. Daarom heeft DAMD juristen en advocaten de Algemene voorwaarden op laten stellen, speciaal voor ons vakgebied.


Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Belangrijke punten die in algemene voorwaarden staan zijn bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid. Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld zaakschade) en indirecte schade (bijvoorbeeld gederfde winst of gevolgschade). U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt deze beter beperken via uw voorwaarden.
  • Betalingstermijn. Als er niets is afgesproken, dan is de wettelijke betalingstermijn voor facturen tussen mkb’ers en zzp’ers 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet vastgelegd hebben in uw algemene voorwaarden of afgesproken in een contract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen tot maximaal 60 dagen.
  • Eigendomsvoorbehoud. Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud (de goederen zijn bij de koper maar jij blijft eigenaar tot er betaald is) kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw factuur niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat.
  • Garantie. Als u verkoopt aan consumenten, dan mogen de algemene voorwaarden de wettelijke garanties die een klant heeft niet aantasten (consumenten worden goed beschermd). Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan is het flexibeler.

bron: https://www.rvo.nl/waarom-algemene-voorwaarden

https://youtu.be/QbWpz8j6U7w?t=80