TOOLBOX

AUTEURSRECHT & FILMAUTEURSRECHT

Alle kunstenaars hebben te maken met rechten op hun prestaties. Auteursrechten en/of naburige rechten.

Filmwerken zijn werken waarbij de prestaties van verschillende makers en uitvoerend kunstenaars samenkomen in een enkel werk. Door deze complexiteit zijn er in de Auteurswet enkele bijzondere regelingen voor filmwerken. De auteursrechten komen in handen van de producent, maar de makers en uitvoerend kunstenaars krijgen daar wel recht op exploitatievergoedingen voor in de plaats. Daarnaast staan er in de Auteurswet wettelijke beperkingen op auteursrechten. Als tegenprestatie worden bedragen geïncasseerd (door leenrecht en thuiskopie). Er bestaat een uitgebreid onderhandel-, incasso- en verdeelsysteem, maar animatoren en VFX-professionals delen niet mee.

Hoe zit dat in elkaar? Hoeveel krijgen andere makers aan filmwerken? Waar hebben wij recht op?

Download onze uitgave Auteursrecht & Filmauteursrecht als je meer over auteursrecht wil weten.

We werken op dit moment aan een aparte publicatie Animatoren/VFX en collectieve auteursrechten.

ZZP STARTEN

VERSCHIL TUSSEN ARBEIDSOVEREENKOMST EN OPDRACHTOVEREENKOMST

Hieronder staan een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen en in het kort een aantal onderwerpen die aan de orde komen wanneer je als zelfstandige aan de slag gaat.

Je kunt arbeid in loondienst, op basis van een arbeidsovereenkomst, en als zelfstandige, op grond van een opdrachtovereenkomst, verrichten. Het kenmerkende verschil tussen deze twee overeenkomsten wordt bepaald aan de hand van de gezagsverhouding. Of er sprake is van gezagsverhouding, wordt bekeken aan de hand van de feitelijke situatie van de overeenkomst. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan ben je als werknemer namelijk verplicht de instructies van jouw werkgever op te volgen en bij een opdrachtovereenkomst mag je als opdrachtnemer de instructies opvolgen.

Dit verschil is van belang om te bepalen of je toegang hebt tot de sociale voorzieningen. Als je in loondienst arbeid verricht, dan heb je automatisch toegang tot deze voorzieningen, ww, zw, etc. Bij een opdrachtovereenkomst heb je geen recht op deze sociale voorzieningen, omdat je opdrachtgever geen loonheffing inhoudt. Daarom zal de opdrachtgever bij een opdrachtovereenkomst vragen om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit omdat de opdrachtgever zekerheid wil of hij wel of geen loonheffing moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst. De VAR die voor jou als zzp’er van belang is, is de VAR-wuo.

Download onze uitgave Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.


STARTEN

Wat moet je allemaal doen als je start als zelfstandige? Inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Bij de belastingdienst? Gelden er voorwaarden? Waar moet ik op letten bij het bedenken van een bedrijfsnaam

Meer weten? Download hier onze uitgave Starten.

Heb je ‘Voordat je start als zzp’er’ al gelezen? En kijk ook even bij ‘Rechtvormen’


VOORDAT JE START ALS ZZP’ER

Hieronder staan een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen en in het kort een aantal onderwerpen die aan de orde komen wanneer je als zelfstandige aan de slag gaat. Download onze uitgave ‘Voordat je start als zzp’er’ als je meer wilt weten.

Kun je het aan?

Voordat je als zzp’er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie jij jezelf als ondernemer? Werk je liever zonder baas? Heb je goede ideeën voor een onderneming? Durf je risico’s te nemen? Etc. Als het antwoord op de vragen positief is, dan ben je waarschijnlijk geschikt als ondernemer. Ook moet te kijken of je de kwaliteiten hebt om als ondernemer te starten. Vragen als: Ben je goed in plannen, organiseren en regelen van zaken? Ben je een doorzetter? Ben je commercieel genoeg? Waarin onderscheid je je van anderen? kunnen je hierbij helpen.

Verder gaan we in op:

  • Ondernemersplan schrijven
  • Hoe kom je aan klanten
  • Tarief bepalen
  • Voor- en nadelen van zzp’er

Download onze uitgave Voordat je start als zzp’er

En lees ook ‘Starten’ en ‘Rechtsvormen’

ZZP ONDERNEMEN

 

MEER WETEN OVER BELASTINGEN?

De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp’er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting.

De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat je naast ondernemer ook een natuurlijk persoon bent. Behalve over je inkomen wordt deze belasting ook over je vermogen geheven. Deze soort belasting is opgenomen in een boxensysteem. Deze boxen hebben een eigen tarief. De tweede belastingsoort is de omzetbelasting, ook wel btw genoemd. Deze soort belasting betaal je als ondernemer over je omzet. De btw neem je op in de prijs van je producten en diensten.

Als ondernemer kun je aanspraak maken op ondernemersaftrek. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek.

Meer weten hoe dit allemaal in elkaar steekt?

Download hier onze uitgaven Meer weten over Belastingen.


RECHTSVORMEN

In onze uitgave ‘Starten als zzp’er’ gaan we in de eerste vragen die je je moet stellen en de eerste activiteiten die je kunt verrichten op goed te starten.

Daarna komt ook nog de vraag: hoe? Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp’ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Welke ondernemersvorm kan ik het beste kiezen?

De eenmanszaak, maatschap, vof en cv zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. De stichting, vereniging en bv zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid verandert de positie die je hebt ten opzichte van je onderneming. Er kan namelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld jouw stichting of bv.

Meer weten?

Download hier onze uitgave Rechtsvormen als je verder op weg geholpen wilt worden over dit onderwerp.


HOE BEPAAL JE JE JUISTE UURTARIEF?

Hieronder staan een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen en in het kort een aantal onderwerpen die aan de orde komen wanneer je als zelfstandige aan de slag gaat.

Download onze uitgave ‘Hoe bepaal je je uurtarief’ als je meer wilt weten.

Uurtarieven van zzp’ers staan, zeker sinds de economische barre tijden, onder druk. Wie kent niet een collega die drastisch zin of haar prijs naar beneden schroefde omdat ‘ie toch iets moest verdienen’. Een minimaal rokende schoorsteen is altijd beter dan een niet rokende schoorsteen. Wanneer je je tarief niet doordacht berekent, kun je in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan een te laag uurtarief wanneer klanten je op regelmatige basis willen inhuren, of een té hoge prijs waardoor je de opdracht niet krijgt. Feit is dat veel zzp’ers het moeilijk vinden om over hun tarieven te onderhandelen. Ze zijn vaak te bescheiden en hebben onvoldoende inzicht in hun kosten. We beginnen met een toelichting en tips. Aan het einde staat een voorbeeldberekening.

Download onze uitgave Hoe bepaal je je uurtarief