Timeline ZZP

DAMD visie:

  • versterking van de onderhandelingspositie van onze zzp-leden (creatieve sector) is noodzakelijk
  • individuen/zzp’ers  delven het onderspit. Verenigingen moeten namens hen kunnen onderhandelen (modelcontracten bijv.)

Probleem

Vanaf 2001 en vooral na een visiedocument van de Nma in 2007 is de toch al zwakke onderhandelingspositie van zzp’ers in onze sector verder uitgehold. Zij werden tot ‘ondernemingen’ gebombardeerd en adviezen of collectieve afspraken over tarieven werden in strijd met het kartelverbod (mededingingsrecht) gevonden.

Lobby

De NL wet is gebaseerd op een EU Verdrag. We kunnen en moeten dus op beide fronten ons best doen om tot verbeteringen te kunnen komen.