WORD VANDAAG LID!

DAMD visie:

 • animatoren en VFX-professionals maken auteursrechtelijk beschermd werk en behoren mee te delen in de collectieve rechtengelden;
 • character animators leveren daarnaast uitvoerend kunstenaar een prestatie die vergelijkbaar is met die van een (hoofdrol)acteur. Zij horen ook daar mee te delen;

Probleem

De bestaande ’auteursrechtenorganisaties (cbo’s) houden geen rekening met onze belangen en moeten hiertoe bewogen worden. De incasso zal door onze claim niet groeien. Het aandeel voor de bewegend beeld makers zal dus af moeten van het aandeel van andere rechthebbenden. Zij ontkennen onze rechten of bagatelliseren deze.

Lobby

De lobby richt zich op de relevante Nederlandse cbo’s. En op de Tweede Kamer. Gelet op tegenwerkende cbo’s die bestuurt worden door makers die al ‘in het systeem’ zitten zullen we mogelijk ook een juridische strijd moeten leveren.

 • NORMA ontkent de claim van DAMD

  Norma vraagt juridisch advies en de door haar benaderde advocaat stelt in een advies dat er sprake moet zijn van ‘live’ auditief of visueel waarneembare uitvoering die ‘parallel’ moet zijn opgenomen, wil er sprake kunnen zijn van een naburig recht.

  Wij zijn het daarmee niet eens. Wij overwegen het vragen van een extern juridisch advies.

  • Nog niet inhoudelijke succesvol, maar de positie van de ‘vergeten’ animatoren en VFX-professionals staat nu wel ‘op de kaart’ in de auteursrechtenwereld.
 • DAMD claimt naburig recht voor character animators

  DAMD meldt zich als belangenbehartiger van character animators middels een notitie bij Norma. Een kopie van de brief en notitie gaan zekerheidshalve ook naar het Collega van Toezicht Auteursrechten (CvTA) en het bestuur van de st. Thuiskopie.  In deze notitie schrijven wij onze opvatting dat een character animator net als een acteur (ook) een uitvoerend kunstenaar is en een prestatie levert die vergelijkbaar is met die van een acteur. Een character animator is een naburig rechthebbende en komt een aandeel in het collectieve rechtengeld toe.

 • DAMD krijgt Pictoright

  DAMD meldt zich bij Pictoright als belangenbehartiger van animatoren en VFX-professionals met het verzoek dat Pictoright voortaan niet slechts de belangen van beeldmakers  van stilstaand beeld behartigd en dus een groter belang gaat claimen in de verdeling van audiovisuele producties.

  Pictoright ziet hier voor zichzelf rol weggelegd.

 • Lobby DAMD in Tweede Kamer succesvol

  DAMD / FNV KIEM pleit middels een brief bij de Tweede kamer bij de inwerkingtreding van de Wet Auteurscontractenrecht art. 45d Aw deze niet zo te formuleren dat alleen de regisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrol acteurs aanspraak hebben op de nieuwe ‘proportionele vergoeding’, maar terug te grijpen op de eerdere formulering uit het wetsvoorstel: ‘belangrijkste makers’. Tijdens de behandeling blijkt dat het o.a. ‘de regisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrol acteurs’ zijn geworden omdat alleen zij door hun verenigingen in het voortraject werden vertegenwoordigd. Er wordt een motie aangenomen waardoor bij de evaluatie (na 2,5 en na 5 jaar) gekeken wordt naar de positie van animatoren en VFX-professionals.

Share This