WORD VANDAAG LID!

KLIK! European Tour – Continuïteit en Artistieke Vrijheid

november 20th, 2016 Posted by No Comment yet

Kijkend naar de buitenlandse studio’s zie je dat ze in de kern verschillende antwoorden hebben op twee basisvragen:

  • hoe creëren we continuïteit of hoe gaan we om met onze productiecyclus en
  • hoe behouden we artistieke vrijheid.

brown_bag_films_logo

De omvang van de studio’s van Brown Bag Films waren voor de Nederlandse animatoren een verrassing. Men werkt er met 400-500 mensen aan verschillende producties, vooral kinderseries. Het is vooral een club die tientallen regisseurs vertegenwoordigt. Maar zo groot. En met een reeks eigen producenten inhouse. Ze werken eigenlijk met een betrekkelijk kleine vaste productiekern, waar de hele rest van de medewerkers als een pool flexibel omheen cirkelt.

Een belangrijke punt bij de bedrijfsomvang én aanvangsinvestering om de markt te kunnen betreden is de ‘eis’ van de bestaande distributiekanalen om massa te leveren. Tenminste 26, maar meestal zelfs 52 afleveringen, omdat ze een jaar lang op hetzelfde tijdstip dezelfde serie willen programmeren of verkopen. Veel kleinere studio’s kunnen een paar afleveringen zelf nog wel financieren of gefinancierd krijgen, maar de kosten van 26 of liever nog 52 afleveringen liggen zo hoog dat ze bijna automatisch in de handen van networks of andere financiers vallen.

Je moet jezelf pushen en eager zijn om het beste uit jezelf te halen

Kijkend naar de buitenlandse studio’s zie je dat ze in de kern verschillende antwoorden hebben op twee basisvragen:

  • hoe creëren we continuïteit of hoe gaan we om met onze productiecyclus en
  • hoe behouden we artistieke vrijheid.

Continuïteit

In sommige gevallen is het antwoord: groeien en veel producties en coproducties draaien (een staande studio). En nieuwe producties ontwikkelen of in gesprek met andere producenten wanneer je nog midden in een productie zit. Om zo’n grote staande studio financieel gezond en duurzaam te kunnen blijven runnen, bestaat er ook de noodzaak om steeds nieuwe producties te hebben of steeds coproducties aan te gaan. En de noodzaak om alle vaste medewerkers aan het werk te houden kan met zich meebrengen dat er vooral artistieke concessies gedaan moeten worden. Maar deze staande studio’s zijn eigenlijk als enige in staat om de productie pipeline voortdurend te professionaliseren en te vervolmaken. Zij kunnen daarmee zeer concurrerend produceren. En als kleinere studio kun je daar eigenlijk niet tegenop.

Tijdens de Tour presentatie werd duidelijk dat het om een goede balans gaat, maar dat in Nederland nog teveel de neiging bestaat om over het commerciëlere werk of over commerciële studio’s met een te negatieve ondertoon te praten. Op het podium is men het erover eens dat we dat niet moeten doen. Juist ook binnen die commercie kun je en moet je zoeken naar creatieve groei en artistieke eigenheid.

Commercieel werk versterkt het eigen werk. En omgekeerd.

In andere gevallen, en dan gaat het over de veel kleinere studio’s,  is het vooral sterk mee-ademen met het productieproces. Wanneer de studio middenin een productie zit zal deze sterk moeten opschalen met flexibel inzetbare animators en alle andere benodigde professionals. En daarna moet er weer worden afgebouwd tot een hele klein kern die een nieuwe productie voorbereidt. Je houdt meer artistieke vrijheid en beperkt de druk om te moeten produceren. Maar het is tegelijkertijd ook een manier van werken waar de kleinere  studio’s mee worstelen. Je verliest veel kwaliteit en je moet steeds weer helemaal opnieuw beginnen. En het ontbreekt deze studio’s aan de continuïteit om het productieproces en de pipeline steeds te kunnen verbeteren en te fine tunen.

Artistieke vrijheid

Veel oprichters van eigen studio’s hebben het gevoel dat het voortbestaan van de studio in de huidige vorm alleen zinvol is wanneer ze een behoorlijk deel van hun tijd naast commercieel werk kunnen besteden aan ‘eigen werk’.

Anderen zoeken hun vrijheid binnen het commerciële werk.

cartoon-saloon

Net als bij veel andere studio’s is bij Cartoon Saloon (Kilkenny, Ierland) de filosofie dat ‘eigen werk’ naast het commerciële werk noodzakelijk is. En (veel gehoord) het voedt elkaar. Commercieel werk versterkt het eigen werk. En omgekeerd. Vrij werk is nodig, want het scherpt de artistieke geest, het kan je portfolio helpen opbouwen/vernieuwen, het is in vrij werk mogelijk veel radicaler ter vernieuwen (waarmee je ook opdrachten kunt binnenhalen), én het produceren van eigen werk van jezelf of van studiomedewerkers is een uitstekend middel om talent (van jezelf of van medewerkers) te ontwikkelen en om talenten aan je bedrijf te binden (loyaliteit). In London is de kwaliteit van het werk zo ontzettend hoog. Je moet jezelf pushen en eager zijn om het beste uit jezelf te halen. En dat kan niet alleen in opdrachtvorm, want de meeste opdrachtgevers zijn behoudend.

Ook gehoord: als er bij een commerciële opdracht sprake is van een lager budget, vragen wij meer artistieke vrijheid. Ook hier ontstaat er een balans tussen vrijheid in commercie.

copenhagen-bombay

Copenhagen Bombay (Kopenhagen, Denemarken)

Copenhagen Bombay maakte indruk doordat ze ver waren doorgespecialiseerd in het super efficiënt produceren van films. Een hecht team, maar tegelijkertijd ook heel hiërarchisch opgezet. Ze zijn heel sterk in de cijfers en financiën. Ze hebben presentaties waarmee ze naar banken gaan omdat die daar zo in geïnteresseerd zijn. Ze hebben oog voor de meerdere kanten waarmee ze revenuen binnen kunnen krijgen op een productie. Copenhagen Bombay is juist heel succesvol door hun heel zakelijke benadering.

a-film

A-Film   (Kopenhagen, Denemarken)

Heel commercieel. Zetten in op de nodige subsidies voor meer artistiek werk. Bij A-Film zie je volgens de bezoekers tijdens de KLIK Tour wel echt de druk van de noodzaak om steeds met voldoende mensen in productie te moeten zijn. Ze gaan veel co-producties aan en leggen de lat -artistiek gezien- niet altijd even hoog.

tumble-head

Er zijn studio’s (zoals Tumble Head (Viborg, Denemarken)) die juist heel erg kiezen voor een sterke eigen signature. Als die breed aansprekend is dan krijg je daar ook werk mee.

blink-ink

Ook aan die kant van het spectrum zit ook Blink Ink (London, UK). Die beschouwen zichzelf als the Wild Card. Zij maken altijd iets bijzonders. En dat is ook hun profiel. Maar dat vraagt ook dappere klanten, want er is ook altijd angst dat het iets wordt waar ze niets mee kunnen (of durven).

 

The comments are closed.

Share This