WORD VANDAAG LID!

Climax (170 miljoen) in US kartel-zaak van animatoren tegen studio’s

februari 2nd, 2017 Posted by No Comment yet

De grote animatiestudio’s in Amerika hebben jarenlang de salarissen van de animators kunstmatig laag gehouden door samen afspraken te maken. Gisteren werd duidelijk dat nu ook o.a. Walt Disney Studio’s, Pixar en Lucas Film akkoord lijken met een schikking waarbij zij 100 miljoen dollar betalen aan de animatoren. De totale schikking komt daarmee op 170 miljoen dollar. 

DAMD heeft hierover al vaker gepubliceerd in Nederland. De eerste keer in augustus 2015. De laatste keer in april 2016 na een schikking met Blue Sky Studio’s.

Kort en goed: Amerika kent een kartelverbod, maar ondanks dat verbod hebben studio´s samen afspraken gemaakt om te voorkomen dat animatoren hun stijgende waarde in de creatieve keten konden verzilveren door middel van het overstappen naar een andere (beter betalende) studio.

De schade die de animatoren hierdoor hebben geleden lijkt nu dus door een schikking van 170 miljoen dollar te worden gecompenseerd. Een serieus bedrag en een duidelijk bewijs dat het loont om je als vereniging van animatoren of andere creatieven gezamenlijk in te zetten voor je positie en je belang.

Nederland kent ook een kartelverbod. Maar wij hebben een ander probleem dat evengoed de onderhandelingspositie van makers ondermijnt. In Nederland strijdt DAMD/Kunstenbond al jaren voor meer onderhandelingsmogelijkheden, omdat het kartelverbod het verbiedt dat zelfstandigen de krachten bundelen om in onderhandelingen sterker te staan. Lees meer.

Pikant is dat de ACM (de organisatie die erop moet toezien dat ondernemingen zich houden aan het kartelverbod) en de regering in Nederland vooral/alleen(?) lijken te kijken naar het effect van afspraken op de consument. Als afspraken -die in strijd met het kartelverbod werden gemaakt- uiteindelijk gunstig zijn voor de consument dan lijkt de Nederlandse ACM zo’n zaak minder snel prioriteit te geven. In het voorbeeld van de Amerikaanse animatiestudio’s mag duidelijk zijn dat het niet maken van de afspraken zou hebben geleid tot een hogere prijs voor de consument. Maar dat heeft de Amerikaanse rechtbank er niet van weerhouden de afspraken in strijd met het mededingingsrecht te verklaren. Het kan natuurlijk ook de rechtbank inschatte dat een en ander niet zou leiden tot een hogere kostprijs voor de consument maar ‘slechts’ minder winst voor (de aandeelhouders van) Disney en consorten 😉

The comments are closed.

Share This