WORD VANDAAG LID!

Betaald worden per footage een probleem?

mei 12th, 2017 Posted by No Comment yet

DAMD constateert dat mensen in de sector in toenemende mate worden betaald per goedgekeurde eenheid (footage (animatie/storyboard), minuut, seconde of scene).

 

toelichting op onze Facebook-POLL

We zeggen niet op voorhand dat dit een probleem is. Maar we geven wel graag wat achtergrond om over na te denken, voordat je een antwoord geeft.

We constateren dat in de Nederlandse animatie industrie bijna iedereen als zelfstandige werkt. Daarmee nemen wij (de zzp’er) een deel van het bedrijfsrisico op onze schouders omdat wij de producenten in staat stellen hun productieproces totaal flexibel in te richten en op papier een waterdichte begroting af te leveren aan de klant of andere financiers (zoals o.m. het Filmfonds).

Bij een afspraak waarbij we betaald worden per goedgekeurde seconde of scene, dragen wij ook het risico van alle wijzigingen die de regisseur ons vraagt aan te brengen. Terwijl een ‘werknemer’ in dit geval ‘gewoon’ per uur betaald zou krijgen en het risico dus veel meer aan de kant van de productie ligt.

In een contract waarbij per footage wordt betaald verschuift dus een belangrijk deel van het financiële risico naar de animatoren/storyboard-/VFX-artists etc. Het algemene streven naar perfectie is in dit geval immers niet een voortdurende keuze die de producent/regisseur moet afwegen tegen de kosten(-overschrijding). Zwart/wit gezegd: ze kunnen simpel afkeuren. Wil de zzp’er betaald krijgen zal hij/zij de footage moeten aanpassen.

En dit tegen voorwaarden die soms niet de vergelijking aan kunnen gaan met een arbeidsrelatie in andere sectoren. Hebben we voldoende inkomsten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? Kunnen we voldoende sparen voor opleidingen om ons te ontwikkelen (life long learning), voldoende sparen voor vakantie en voor als we te oud zijn om nog te kunnen werken? Al die risico’s worden op dit moment dus gedragen door de mensen ‘op de werkvloer’.

Vinden jullie dat een probleem?

The comments are closed.

Share This